2015-12-22

Aktion Rädda Vättern överklagar beslut att tillåta skjutning med granater i Vättern. Provskjutning med granater i Vättern dödar fisken och förstör rödingens reproduktionsområden.