2016-01-11

I dag återupptar svensk försvarsmyndighet granatsprängningar i Vättern. Länsstyrelsen vägrar låta mark- och miljödomstolen pröva sin egen roll som samrådspart vid tillstyrkandet av granatsprängningarna. Förvaltningsrätten
avvisar ärendet. I dag fortsätter sprängningarna.