2014-­02-­08

Liberalt med ett ja till kommunalt veto – Motala Vadstena Tidning

”Vi kan räkna med att aktionsgruppen Rädda Vättern kommer att ha mycket
att göra framöver. Vi kan också räkna med att de kommer att få ett allt större
stöd från såväl allmänhet som politiker. Frågan är bara hur lång tid det
kommer att ta att få till stånd en kursändring och hur stor skada som har
åsamkats det ömtåliga vattnet innan dess.”