2015-10-01

Vätternvårdsförbundet: Metaller i Vätterns avrinningsområde. Se särskilt bilaga 6 när det gäller försvaret.