2016-10-25

ARV fortsätter att överklaga FMV:s granatsprängningar. Äntligen, i domslut den 25 oktober, går mark- och miljödomstolen helt och hållet på ARV:s linje:

“Mark- och miljödomstolen anser att planerade provskjutningar under vecka 44 2016 ska förbjudas.”
(Först kommer yttrande från FMV, därefter domstolens yttrande.)