2015-05-19

Uppmaning (och pressmeddelande) från ARV.

Tjänstemän och branschfolk inom vattensektorn på Vattenmässan i Sundsvall konstaterar att ekosystemtjänsten rent vatten är systematiskt undervärderad.

Samtidigt i en annan del av Sverige passar Försvarsmakten, den statliga myndigheten som ansvarar för vår säkerhet, att just i dag ha flygövningar över en av våra absolut viktigaste framtida dricksvattentäkter: Vättern.

– Det här är så absurt, kommenterar Bengt Eriksson, ordförande för föreningen Aktion Rädda Vättern, som bland annat arbetar för att skyddet av Vättern som dricksvattentäkt ska överordnas andra samhällsintressen.