2018-01-11

Artikel i Östgöta Correspondenten angående FMV:s granatskjutningar i Vättern som hindrar jobbet för företagare pga. av buller.