2018-01-10

Företagare stoppas i arbetet på Vättern på grund av kraftigt buller från granatbeskjutning. Försvarsinspektören avskriver ärendet men det överklagas till regeringen.