2020-06-08

FMV har återigen slutit överenskommelse med länsstyrelsen i Västra Götaland om att få skjuta 140 granater i norra Vättern, helt nära fiskeförbudsområde. Aktion Rädda Vättern agerar igen för att stoppa den skadliga verksamheten.