2020-06-01

Försvarsmakten har lämnat sin handlingsplan för PFAS-förorenade områden enligt tidigare regeringskrav. Slutsatsen är som tidigare: Det finns ingen ”kommersiellt tillgänglig och miljöeffektiv teknik för att till skäliga kostnader sanera PFAS-föroreningar…”.