2017-11-17

Försvarsinspektören beslutade att inte åtala FMV trots att samråd inte skett innan granatbeskjutningen av Vättern ägde rum den 11 oktober 2017 inför TV4:s kameror. Klagomålet från ARV avskrevs utan åtgärder.