2017-11-28

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg kräver av Försvarsmakten att förhållandena vid och omkring flygskjutmålet Hammaren ska beskrivas bättre, bland annat vad gäller bottenyta, substrat, naturtyper och strömningsförhållanden.