2017-11-29

Försvarsmakten kompletterar sin ansökan om att kraftigt utöka skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren genom att med hjälp av konsulten WSP, SMHI och Fjärde Sjöstridsflottiljen beskriva bottenyta, substrat, naturtyper och strömningsförhållanden på platsen.