2017-12-06

Yttrande angående Försvarsmaktens komplettering gällande botten-, strömnings- och naturförhållanden på flygskjutmålet Hammaren i Vättern.