2016-01-07

När ARV första gången överklagar samråd om granatsprängningar i Vättern skickar länsstyrelsen ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Rätten avvisar överklagandet.