2018-06-15

FMV:s tillstånd från 2010 måste omprövas kräver Aktion Rädda Vättern. Till och med åklagarmyndigheten har konstaterat att tillståndets villkor inte fungerar för juridisk prövning.