2018-06-05

NV:s remissyttrande till Jönköpings länsstyrelse: ”Naturvårdsverket anser således att bearbetningskoncession inte kan meddelas då det inte går att utesluta en betydande miljöpåverkan på Vättern och dess närområde utifrån det underlag som finns tillgängligt.”