2018-06-05

NV:s remissyttrande till Jönköpings länsstyrelse: ”Naturvårdsverket anser således att bearbetningskoncession inte kan meddelas då det inte går att utesluta en betydande miljöpåverkan på Vättern och dess närområde utifrån det underlag som finns tillgängligt.”

NV yttrande 180605_Norra Kärr