2018-06-28

En Motalabo skriver till miljöminister Karolina Skog: “Hej Karolina, nu skjuts det i Vätterns kristallklara vatten – igen.”