2018-05-30

”Miljönämnden östra Skaraborg har inget att erinra mot att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger Försvarsmakten tillstånd till den ansökta verksamheten på Karlsborgs flygplats.” Följande politiker står bakom beslutet:

Ulf Eriksson (C), ordf., Falköping
Björn Bröne (L), Hjo
Kjell-Arne Green (S), Hjo
Jonas Davidsson (S), Karlsborg
Anders Lundgren (C), Karlsborg
Björn Spetz (L), Skövde
Göran Bergman (S), Skövde
Gunnel Johansson (S), Tibro
Kenth Wengholm (M), Tibro
Lars Theng (S), Falköping