2018-05-25

Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) i Hjo yttrar till länsstyrelsen att den utökning av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats som hänger samman med flygskjutmålet Hammaren inte bör tillåtas.