2018-06-15

Länsstyrelsen i Jönköpings län kräver omfattande kompletteringar av Tasman Metal/Leading Edge. Länsstyrelsens yttrande går nu till Bergsstaten som fattar beslut om koncession (tillåtelse till gruvverksamhet).