2018-05-25

Försvarsmaktens konsult Niras återkommer med en kompletterad markundersökning daterad 2018-05-25 avseende PFAS-förorening.

FM2015-22079.9_NIRAS 2018__Bilaga_1_MTU(8507952)-2