2018-05-25

Försvarsmaktens konsult Niras återkommer med en kompletterad markundersökning daterad 2018-05-25 avseende PFAS-förorening.