2018-06-29

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö har igen åsikt avseende behovet av omprövning av FMVs tillstånd, skriver Pierre Campenfeldt.