2018-07-02

Naturvårdsverket meddelar att myndigheten avstår från att yttra sig i frågan om omprövning av FMV:s tillstånd.