2018-06-31

Länsstyrelsens handläggare föreslår att Karlsborgs flygplats ska få tillstånd att femdubbla verksamheten.