2018-06-30

Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö har synpunkter på ansökan att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats.