2010-01-01

Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009-2013. Innehåller bl.a. ett intressant kapitel om försvarets verksamheter på sid 87-95.