2018-08-17

Tre raka frågor till politikerna i valrörelsen 2018 om försvarets skjutningar, om borrningar efter fossilgas och gruvexploateringar.