2018-08-28

Aktion Rädda Vättern kommenterar i detta dokument länsstyrelsen bristande handläggning av flygplatsärendet. Flygplatsen bör snarast stängas och saneras.