2010-11-18

FMV:s miljötillstånd från november 2010. En omfattande verksamhet året runt inklusive flygövningar och sprängningar och skjutningar i vattnet.