2016-05-18

Länsstyrelsen ger ett 10-årigt tillstånd till Försvarsmakten att beskjuta Hammaren utanför Brevik. Tillståndet överklagas av enskilda, kommuner, företag och organisationer.