2015-03-03

Rapporten slår fast att Karlsborgs flygplats är förorenad av det giftiga brandskummet. Slutsatsen är att ytterligare utredningsinsatser krävs. Åtgärder för att förhindra infiltration i den förorenade marken diskuteras.