1994-04-14

Tillstånd enligt gamla miljöskyddslagen för försvarets skjutfält runt Karlsborg.