2017-02-10

ARV genom MILHJOBYRAN kommenterar Sturnus rapport att bomber och granater gynnar fågellivet.