2017-01-12

Försvarsmakten kompletterar med en rapport från Sturnus som går ut på att försvarets verksamhet inte har någon negativ påverkan på fågellivet – tvärtom gynnar det fåglarnas livssituation.