2017-03-01

Länsstyrelsen ger Försvarsmakten möjlighet att komplettera sin gamla ansökan från 2010. Försvarsmakten tillför endast allmänna synpunkter och inget konkret gällande miljöfrågorna.