2012-10-03

Länsstyrelsen beskriver noggrant varför Försvarsmakten är skyldig att beskriva alternativ till hela eller delar av den kraftigt utökade verksamheten på Karlsborgs flygplats.