2017-04-03

Länsstyrelsen återupptar prövning av Kbg: flygplats. ARV kräver komplettering av ansökan.

Kompl-krav Kbg flygplats 3 april 2017