2016-09-04

Aktion Rädda Vättern JO-anmäler Länsstyrelsen i Västra Götaland. ARV anser att myndigheten är jävig och att det finns stora brister i myndighetsutövandet.

4 september 2016 Pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern