2020-04-21

Handläggaren på länsstyrelsen i Västra Götaland godkänner två omgångar med granatsprängningar i norra Vättern via ett telefonsamtal med FMV. “Detonation ska ske direkt i ytskiktet mellan luft och vatten…”