2020-03-03

Länsstyrelsen i Östergötland lämnar synpunkter på samrådsunderlag samt behov av kompletteringar inför MKB.