2020-04-15

Försvarsmakten redovisar ”Resultat utredning ang. ovidkommande vatten vid f.d. brandövningsplatsen på Karlsborgs flygplats”. NÍRAS föreslår bland annat övertäckning/inneslutning av båda brandövningsplatserna och rening av dagvattnet via filter (aktivt eller passivt).