2020-04-15

Försvarsinspektören skickar NÍRAS rapport om det förorenade dagvattnet på Karlsborgs flygplats på remiss till länsstyrelsen och Karlsborgs kommun. NÍRAS föreslår utredning om övertäckning/inneslutning av brandövningsplatserna, rening av dagvattenströmmar, sedimentkontroll m.m.