2020-05-18

Naturskyddsföreningens yttrande över Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Bland annat tas PFAS, läkemedel och mikroplaster upp.