2019-06-19

Roland Thörnqvist fick 2017 felaktig information från försvaret när det gällde provskjutning av artilleripjäsen Archer med spränggranater i norra Vättern och fick avbryta arbete ute på sjön. Regeringen avslår nu klagomålet.

Regeringsbeslut i ärende M2017 03303 Me_Roland Thörnqvist