2023-05-06

Försvarsmakten kräver i remissvaret på “Tillfällig åtgärd” att undantagen ska vara permanenta och obegränsade.