2023-05-07

Svenskt Vatten, kommunernas branschorganisation för VA-verksamheten, svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.