2023-05-08

Havs- och vattenmyndigheten svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.