2023-05-08

SKR, Sveriges kommuner och regioner, svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.