2022-05-12

Aktion Rädda Vättern lämnade den 12 maj 2022 över dessa tre citat till Annika Strandhälls stabschef. Det är mark- och miljödomstolen som uttalar sig angående försvarets ansökningar om att kraftigt utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde. Det borde vara en bra hjälp till miljöministern i arbetet att stoppa kriget mot vår dricksvattentäkt.